Tophane Mah. Palandöken Cad. Esnaf Sarayı Kat/3 Merkez Rize

İş Yeri Kapama


İstenilen,

1- Vergi Dairesinden terk edildiğine dair belge,

2- Kişinin kendisi veya vekaletnamesi  

 

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir,durum esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğuna bildirilierek kaydın silinmesi temin edilir.

 

  • Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.
  • Üyelik için belirtilen şartlardan herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.
  • Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.
  • Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.